Header image

V predmete Telekomunikácie sa žiaci 3. ročníka zoznamujú so základnými pojmami a princípmi využívanými v oblasti telekomunikačnej techniky. Naučia sa ako je možné, že signály sa dokážu šíriť aj bez drôtov na dlhé vzdialenosti, prečo je analógová televízia lepšia ako digitálna, či ako sa nejaké neviditeľné elektromagnetické vlnenie, ktoré nám dennodenne prúdi okolo našich hláv, dokáže v televízore poskladať do obrazu a zvuku. Nie je to však len suchá teória, pretože všetky tieto poznatky vieme ihneď prezentovať žiakom na školskom Web SDR prijímači s pripojenou 40 metrovou anténou. Žiaci sa tiež oboznámia s technológiami používanými pri satelitných systémoch, anténach, mobilných sieťach či optických zariadeniach.

V predmete Prax v III. ročníku učíme žiakov obsluhovať a nastavovať satelitné prijímače a set-top boxy, spoznávajú princípy snímačov a nastavenia zabezpečovacích systémov (alarmov) a inteligentných budov, taktiež  prenášajú signály optickým káblom.

Žiaci maturitného ročníka v predmete Telekomunikačná technika  získavajú poznatky o sofistikovaných telekomunikačných systémoch, telefónnych ústredniach ako aj o princípe multimediálnych systémov, zariadení a o ich softvéroch. Na praktických cvičeniach k predmetu si nadobudnuté teoretické vedomosti overujú  pri realizácii úloh ako napríklad: programovanie pobočkovej ústredne, programovanie inteligentnej budovy podľa požiadaviek zákazníkov, overujú si  šírenie elektromagnetických vĺn pri meraní vlastností káblov, získavajú informácie o kvalite GSM signálu, vytvárajú virtuálnu počítačovú sieť, inštalujú softvérovú VoIP ústredňu či merajú útlm v optických kábloch.

Žiaci môžu nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatniť pri tvorbe samostatných projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ale aj po maturite. Môžu sa zamestnať ako technici vo firmách, ktoré sú zamerané na podporu alebo servis telekomunikačných a multimediálnych zariadení, vo firmách so "spojárskou" činnosťou ako firemný "správcovia" technických zariadení. V nemalej miere si  môžu svoje vedomosti rozširovať ďalším štúdiom na vysokých školách v odboroch zameraných na multimediálne telekomunikácie. 

FEB
26

26.02.18 - 02.03.18

MAR
7

07.03.18

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

001005865
DnesDnes1358
Tento týždeňTento týždeň4580
Tento mesiacTento mesiac29886
počet návštev od 26.4.2015