Header image

Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach v zmysle §69 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného pomaturitného duálneho vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore 2563Q Počítačové systémy, ktoré poskytuje škola v spolupráci s T-Systems Slovakia. Termín podania prihlášky (elektronická aj tlačená forma) do 31. júla 2018.

Sledujte ďalšie informácie na webovej stránke školy ku 2. kolu prijímacieho konania. Termín prijímacích skúšok z IKT:  24. august 2018 (piatok).

Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov sú uverejnené v sekcii "pre uchádzačov" a sú rovnaké ako v 1. kole prijímacieho konania na duálne štúdium. 

Podrobnosti o organizácii prijímacích skúšok obdrží uchádzač v písomnej pozvánke na prijímacie skúšky. 

No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

verejnosť žiak učiteľ

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

001204164
DnesDnes315
Tento týždeňTento týždeň2377
Tento mesiacTento mesiac14609
počet návštev od 26.4.2015